ดูแลหุ่นสวย

ตั้งเป้าหมายแบบวัดผลได้ คือ การกำหนดเป้าหมาย เพื่อให้สามารถกำหนดโรดแมปหรือแผนที่ในการเดินทางสู่เป้าหมาย คนไข้ต้องระบุเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นตัวเลข เช่น ต้องการลดรูปร่างเอวรอบพุงออก 2 นิ้ว ภายในระยะเวลา 2 เดือน สิ่งสำคัญคือจะต้องมีตัวแปร 2 ตัว คือ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง กับระยะเวลา เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมต่อไป
วางแผนหาวิธีลดน้ำหนักที่เหมาะสม เป็นการตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเราให้มากที่สุด โดยยึดที่การตั้งเป้าหมายแบบวัดผล เช่น หากเราต้องการลดรูปร่างลงสัก 2 นิ้ว ในระยะเวลา 2 เดือน มีวิธีการอะไรบ้างที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ตามกำหนด ลิสต์ออกมาให้หมดและจัดเรียงความสำคัญและเวลาที่ต้องทำกิจกรรมในแต่ละอย่างของคุณ ขั้นตอนนี้หากเราไม่รู้ก็ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือโค้ชที่แนะนำคุณได้ จะช่วยให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพคะ
ลงมือทำหรือ Action ไม่ว่าแผนจะสวยหรูแค่ไหน ถ้าไม่ลงมือทำก็ไม่มีประโยชน์ค่ะ ความจริงจังและความสม่ำเสมอคือตัวแปรสำคัญในขั้นตอนนี้ การผัดวันประกันพรุ่ง คือผลลัพธ์ของกฎสำคัญทางฟิสิกส์ที่เรียกว่า แรงเฉื่อย เป็นเหตุผลที่แยกแยะ คนที่สามารถมีรูปร่างดี และไม่ดีได้นะจ้ะ
รักษาความต่อเนื่อง การลงมือปฏิบัติเปรียบเสมือนการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น แต่หากปราศจากการทำซ้ำอย่างต่อเนื่องและดูแลเชิงป้องกันเช่น เข้าคอร์สลดน้ำหนักมาทั้งวัน แต่ปราศจากการควบคุมแยกแยะอาหารที่ดี อาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้อาจอยู่กับเราไม่นานพอ ซ้ำร้ายสิ่งที่ลงมือทำไปอาจสูญเปล่าเลยได้นะคะ เปรียบเสมือนการซ่อมรถยนต์ ซ่อมเสร็จแต่กลับไม่ดูแลบำรุงหมั่นเติมน้ำมันหล่อลื่น การเสื่อมสภาพจะเร็วกว่าการดูแลรักษาที่ดีค่ะ
การวัดผลและปรับปรุง คือการติดตามวัดผลจากการกระทำอย่างสม่ำเสมอ จากเป้าหมายที่วางไว้ วิธีการที่ใช้เห็นผลลัพธ์อย่างไร เช่น ออกกำลังต่อเนื่อง 7 วันแล้วเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแค่ไหน เราสามารถเพิ่มลด เปลี่ยนแปลงวิธีการที่กระทำได้ สิ่งสำคัญคือต้องมีการจดบันทึก ปรับปรุงสม่ำเสมอ
 


29 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 1847 ครั้ง

Engine by shopup.com